Cải cách tài chính công mang lại nhiều hiệu quả

Thứ sáu - 14/05/2021 03:54
Qua hơn 10 năm tiến hành công tác cải cách tài chính công (CCTCC) trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả nổi bật. Đây cũng một trong những tác động rất lớn, giúp tỉnh nâng sao chỉ số PCI và các chỉ số khác.
Cải cách tài chính công mang lại nhiều hiệu quả

Qua hơn 10 năm tiến hành công tác cải cách tài chính công (CCTCC) trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả nổi bật. Đây cũng một trong những tác động rất lớn, giúp tỉnh nâng sao chỉ số PCI và các chỉ số khác.

 

Đồng chí Trần Hữu Thế

Trao đổi với Báo Phú Yên xoay quanh công tác CCTCC, đồng chí Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết:

 

- Công tác CCTCC trên địa bàn tỉnh luôn có sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, toàn diện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và lãnh đạo các cấp, các ngành. Đặc biệt, người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đã nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Nhìn chung đa số các đơn vị đã phát huy hiệu quả, có tiết kiệm và chi tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức.

 

* Thưa đồng chí, các chính sách cải cách về thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công và các chính sách an sinh xã hội được tỉnh triển khai như thế nào?

 

- UBND tỉnh đã triển khai kịp thời các chính sách tiền lương, tiền công và các chính sách an sinh xã hội đến các đối tượng, cơ quan, đơn vị, địa phương theo lộ trình hàng năm của Chính phủ, đảm bảo đáp ứng nhu cầu kinh phí thực hiện trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định về phân cấp ngân sách theo Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) hiện hành. Đơn cử, ngành Thuế Phú Yên thường xuyên cung cấp các văn bản chính sách pháp luật thuế trên trang thông tin điện tử của ngành để doanh nghiệp, người dân nắm bắt và hiểu rõ những thông tin cần thiết về chế độ chính sách thuế; tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp; thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế.... theo đúng quy định của Nhà nước. Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế các cấp từ Cục Thuế tỉnh đến các chi cục thuế luôn thông suốt 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, Tết) để đảm bảo tiếp nhận kịp thời tất cả hồ sơ kê khai, nộp thuế và các thủ tục hành chính về thuế của doanh nghiệp. Ngành Thuế cũng đã phối hợp với hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp nộp các khoản thuế kịp thời vào NSNN bằng dịch vụ nộp thuế điện tử; triển khai đến các doanh nghiệp sử dụng hoàn toàn bằng hóa đơn điện tử.

 

Sở LĐ-TB-XH đã phân cấp cho phòng LĐ-TB-XH các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện quản lý và sử dụng kinh phí pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, các đơn vị thực hiện việc chi trả cho đối tượng người có công với cách mạng đảm bảo kịp thời đúng quy định; chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan thực hiện kiểm tra, rà soát tất cả các cơ sở bảo trợ xã hội, nhất là các cơ sở ngoài công lập, kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt, nhất là trẻ em bị bỏ rơi, bảo đảm các cơ sở hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở tăng cường công tác quản lý đối tượng từ việc tiếp nhận, lập hồ sơ quản lý đối tượng, chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

 

* Để đạt được những kết quả trên, tỉnh đã có nhiều đổi mới trong thực hiện công tác CCTCC. Đồng chí cho biết những đổi mới đó là gì?

 

- Đó là, đổi mới cơ chế, chính sách tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước của tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành Quy chế hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và chỉ đạo Sở Tư pháp tăng cường công tác bổ trợ tư pháp, tạo sự chuyển biến căn bản về chất lượng trong hoạt động bổ trợ tư pháp đáp ứng kịp thời nhu cầu của doanh nghiệp. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng ban hành Quy chế công tác tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Trên cơ sở các quy định của pháp luật về đầu tư, UBND tỉnh ban hành Quyết định 77 về việc ban hành quy định về chính sách ưu đãi sử dụng đất đối với các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực GD-ĐT, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

 

Tỉnh thực hiện đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập ở tỉnh. Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước: mở rộng quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Đến nay, 100% các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính.

 

Công dân nộp thuế qua mạng. Ảnh: THÙY THẢO

 

Về thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, nhìn chung, các đơn vị đã chủ động xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, tự quyết định, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng kinh phí được giao hàng năm trên tinh thần tiết kiệm, đúng mục đích, đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức, quy định của pháp luật về NSNN.

 

Trong quý I/2021, tỉnh đã tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế quản lý các cơ quan hành chính về tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng biên chế, kinh phí quản lý và thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. UBND tỉnh đã quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở TT-TT, Y tế, VH-TT-DL, KH-ĐT, Công thương, LĐ-TB-XH.

 

* Xin đồng chí cho biết một số định hướng chủ yếu trong công tác cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian tiếp theo?

 

- Trong quý II/2021, ban hành Quy chế làm việc trên môi trường điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; ban hành Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân làm nhiệm vụ tham mưu chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh theo đúng kế hoạch đã đề ra. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, cấp xã. Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm công chức, viên chức giải quyết hồ sơ trễ hạn nhiều lần mà không có lý do chính đáng.

 

Chỉ đạo các cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm túc công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan, địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động thực thi công vụ; kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chuẩn mực đạo đức, tác phong làm việc. Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng và thực hiện Chính quyền điện tử từ tỉnh đến cơ sở để tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

 

* Xin cảm ơn đồng chí!

 

Công tác CCTCC trên địa bàn tỉnh luôn có sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, toàn diện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và lãnh đạo các cấp, các ngành. Đặc biệt, người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đã nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Nhìn chung đa số các đơn vị đã phát huy hiệu quả, có tiết kiệm và chi tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức.

 

PHẠM THÙY

Nguồn tin: baophuyen.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Tin hot trong tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây