Đồng Xuân: Sẵn sàng các điều kiện cho động viên quốc phòng

Chủ nhật - 01/12/2019 01:13
Quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Đồng Xuân: Sẵn sàng các điều kiện cho động viên quốc phòng

Quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, huyện Đồng Xuân đã tập trung xây dựng cơ sở vật chất hậu cần, kỹ thuật cho nền quốc phòng toàn dân (QPTD), chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cho động viên quốc phòng.

 

Những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Đồng Xuân có những bước phát triển khá, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch; đời sống nhân dân từng bước được nâng lên; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định, quốc phòng - an ninh ngày càng được củng cố là điều kiện thuận lợi để cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền QPTD.

 

Tuy nhiên, huyện Đồng Xuân vẫn còn khó khăn như: Ngân sách cân đối để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nền QPTD tuy có tăng nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ yêu cầu nhiệm vụ. Trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn một số nhân tố có thể gây mất ổn định về an ninh trật tự, ảnh hưởng đến công tác xây dựng nền QPTD.

 

Ưu tiên ngân sách cho quốc phòng

 

Quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Ban CHQS huyện Đồng Xuân đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Đồng Xuân kịp thời ban hành đầy đủ, đồng bộ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ theo phạm vi chức năng, trách nhiệm, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền và phát huy trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể và toàn dân đối với công tác xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Hàng năm, trên cơ sở chỉ tiêu ngân sách tỉnh giao, UBND huyện bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời cho công tác quốc phòng đúng theo quy định của Luật Ngân sách. Trong đó, huyện tập trung chi cho các nội dung chủ yếu như: Giáo dục quốc phòng - an ninh; huấn luyện, diễn tập, hội thao, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên (DBĐV); công tác tuyển quân, đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Đặc biệt, UBND huyện đã đầu tư ngân sách nâng cấp nhà làm việc của Ban CHQS huyện, xây mới nhà làm việc Ban CHQS các xã, thị trấn... Đến nay, Đồng Xuân đã hoàn thành quy hoạch sử dụng đất quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo để xây dựng các công trình phòng thủ, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương và quy hoạch tổng thể hệ thống trường bắn, thao trường huấn luyện, đáp ứng yêu cầu huấn luyện cho LLVT địa phương. Đồng thời tích cực phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng thao trường Suối Cối (xã Xuân Quang 1).

 

Xây dựng LLVT vững mạnh

 

Với sự tham mưu đắc lực, kịp thời của Cơ quan Quân sự huyện, cùng với xây dựng lực lượng bộ đội thường trực theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, công tác xây dựng lực lượng DBĐV được thực hiện chặt chẽ và thường xuyên tổ chức đăng ký, phúc tra, quản lý các đơn vị, lực lượng quân nhân dự bị để sẵn sàng huy động khẩn cấp theo yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức biên chế 100% đầu mối đơn vị DBĐV theo đúng quyết định của tỉnh, quân số đạt 98,88% trở lên so với chỉ tiêu, trong đó đúng chuyên nghiệp quân sự đạt trên 88%; chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đơn vị DBĐV làm nhiệm vụ A2. Tỉ lệ đảng viên trong quân nhân chuyên nghiệp hiện đạt 19,31%.

 

Đồng Xuân cũng đã triển khai thực hiện quy trình các bước tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân theo đúng chỉ thị của Bộ Quốc phòng, có chất lượng; phối hợp với các đơn vị nhận nguồn bổ sung, sắp xếp lại các đơn vị theo quy định. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp, hiệp đồng giữa địa phương giao nguồn và đơn vị nhận nguồn trong công tác động viên quân dự bị, bổ nhiệm quân nhân dự bị giữ chức vụ chỉ huy các đơn vị DBĐV đúng quy định. Đăng ký quản lý phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân đúng quy trình.

 

Thường xuyên bổ sung các kế hoạch xây dựng, huy động và tiếp nhận lực lượng DBĐV, sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chỉ đạo xây dựng nền QPTD vững mạnh theo hướng “toàn dân, toàn diện, độc lập tự chủ, tự lực tự cường vì mục đích hòa bình, tự vệ”; thế trận QPTD vững chắc ngay trong thời bình, sẵn sàng chuyển thành thế trận chiến tranh nhân dân khi đất bước chuyển sang thời chiến.

 

Đấu tranh chống âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội

 

Với truyền thống cách mạng, đoàn kết, tự lực, tự cường, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và LLVT huyện Đồng Xuân đã vượt qua khó khăn thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh. Đặc biệt, sự nghiệp xây dựng nền QPTD của huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; thế trận QPTD, an ninh nhân dân không ngừng được củng cố và gắn kết chặt chẽ hơn; sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT được nâng lên rõ rệt.

 

Huyện ủy, UBND huyện Đồng Xuân xác định, trong thời gian tiếp theo, để xây dựng nền QPTD vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trước tiên phải giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với các hoạt động của LLVT. Trên cơ sở nhiệm vụ cấp trên giao, đề ra chủ trương, biện pháp cụ thể, tập trung sức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra hàng năm.

 

Ban CHQS huyện quán triệt và nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của các cấp về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trong từng giai đoạn để cụ thể hóa phù hợp với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ, làm tham mưu sát, đúng, kịp thời. Đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch.

 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và chỉ đạo khắc phục hạn chế, khuyết điểm kịp thời. Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

 

NGUYỄN HỮU TỪ

Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân

Nguồn tin: baophuyen.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây